top of page

מסלול אמן יוצר

Benyamin Schwartz
Rona Keinan - Song writing

בני שוורץ

רכז מסלול אומן יוצר

ליווי גיטרה א׳

הכנה לרסיטל, מבוא לעיבוד

רונה קינן

כתיבה והלחנה ב׳,

יצירה באבלטון

Maya Avraham - Vocalist

מאיה אברהם

פרפומנס, מיומנות הבמה, פיתוח קול

Ilan Damri - Vocalist

אילן דמרי

פרפומנס, תנועה, מיומנות הבמה, פיתוח קול

Elnatan Shalom

אלנתן שלום

כתיבה והלחנה ב׳,

הפקת שיר

logo mizmor-2.png

מיקה קרני

כתיבה והלחנה א׳

Tamar Giladi - Vocalist
Ariel Horowitz
Dvil Shpigel

תמר גלעדי

שירה באולפן, קול וגוף, אינטרפרטציה 

דביר שפיגל

סדנא לזמרים, הרכב פולק

אריאל הורביץ

כתיבה והלחנה, מי אני?

רינת קיסר

רינת קיסר

ליווי פסנתר מתקדם, מבוא פסנתר 

Adaya Lavi
logo mizmor-2.png
Inbal Ben Moshe

עדיה לביא

הרכב קולי, פיתוח קול

ספיר רוזנבלט

פיתוח קול

ענבל בן משה

מבוא לפסנתר

logo mizmor-2.png
Aharon Groover

ירון כהן

תעשיית המוזיקה

אהרן גרובר

אבלטון, סאונד, תיווי ממוחשב

year 1

קורסי בחירה

ליווי פסנתר א׳

הפסנתר ככלי עבודה בסיסי. עבודה מעשית יחידנית ליד המקלדת. תוך לימוד טכניקות בנגינה מתוך יצירות וביצוע של שירים

נק״ז 2

מרצות: רינת קיסר/ענבל בן משה

קורסי מסלול

כתיבה א׳

יסודות בכתיבה - טכניקות, מושגים, משוב אישי על יצירות.

נק״ז 4

מרצים אריאל הורביץ/מיקה קרני

קורסי ליבה - חובה

הרמוניה א׳

הבנת מהלכים הרמוניים, הקניית יכולת ניתוח וביצוע של מהלכים הרמוניים.

נק״ז 4

מרצה אלי בנקוט

year 2

קורסי בחירה

ליווי פסנתר מתקדם

הפסנתר ככלי עבודה בסיסי. עבודה מעשית יחידנית ליד המקלדת. תוך לימוד טכניקות בנגינה מתוך יצירות וביצוע של שירים

נק״ז 2

מרצות: רינת קיסר/ענבל בן משה

קורסי מסלול

כתיבה והלחנה ב׳

כתיבה אינטואיטיבית וכתיבה מודרכת בהשראת פסיכולוגיה, אקטואליה, פילוסופיה, ספרות ויהדות

נק״ז 2

מרצים רונה קינן/אלנתן שלום

קורסי ליבה - חובה

הרמוניה ב׳

הבנת מהלכים הרמוניים, ריהרמונזציה.

נק״ז 2

מרצה אלי בנקוט

year3

קורסי בחירה

הפקה באולפן

ההפקה לבעלי רקע קודם וידע בתוכנת קיובייס. הפקת שיר עד לרמת ההגשה למיקס/מאסטר
נק״ז 2

מרצה נאור כרמי

קורסי מסלול

תעשיית המוזיקה

תכנית אישית לכל סטודנט דרך מפגשים עם המרצה

מרצה ירון כהן

קורסי ליבה - חובה

הרמוניה א׳

הבנת מהלכים הרמוניים, הקניית יכולת ניתוח וביצוע של מהלכים הרמוניים.

נק״ז 4

מרצה אלי בנקוט

bottom of page