top of page

מסלול ביצוע

מסלול ביצוע לנגנים

התוכנית מיועדת לנגנים המעוניינים לפתח את המיומנות, היצירתיות והידע שלהם במוזיקה.  הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ומאפשרים לכל תלמיד לקבל תשומת לב אישית.

year1P

קורסי בחירה

ליווי פסנתר א׳

הפסנתר ככלי עבודה בסיסי. עבודה מעשית יחידנית ליד המקלדת. תוך לימוד טכניקות בנגינה מתוך יצירות וביצוע של שירים

נק״ז 2

מרצות: רינת קיסר/ענבל בן משה

קורסי מסלול

מבוא לאלתור וקומפוזציה

הקניית כלים טכניים לשם נגינת סולו. קורס מתמקד בביצוע לצד הבנת הקשר בין ההרמוניה לאפשרויות המלודיות.

נק״ז 4

מרצה הדס טריינין

קורסי ליבה - חובה

הרמוניה א׳

הבנת מהלכים הרמוניים, הקניית יכולת ניתוח וביצוע של מהלכים הרמוניים.

נק״ז 4

מרצה אלי בנקוט

year 2 P

קורסי בחירה

קומפוזיציה

מרחב יצירה ודרך הקניית כלים טכניים ומתן רעיונות והשראה. הקלטת פרוייקט באולפן.

נק״ז 2

 מרצה גלעד אפרת

קורסי מסלול

אילתור א׳

העמקת הידע התיאורטי באילתור ויישום על הכלי.

נק״ז 4

מרצה תום לב

קורסי ליבה - חובה

הרמוניה ב׳

הבנת מהלכים הרמוניים, ריהרמונזציה.

נק״ז 2

מרצה אלי בנקוט

year 3p

קורסי בחירה

קומפוזיציה

מרחב יצירה ודרך הקניית כלים טכניים ומתן רעיונות והשראה.

 מרצה נאור כרמי

קורסי מסלול

אילתור מתקדם

קורס מתמקד בביצוע. לימוד מבנה אילתור: תקאסים, המשכיות, מודאלי והרמוניה

נק״ז 4

מרצה דניאל זמיר

קורסי ליבה - חובה

הרמוניה א׳

הבנת מהלכים הרמוניים, הקניית יכולת ניתוח וביצוע של מהלכים הרמוניים.

נק״ז 4

מרצה אלי בנקוט

צוות מסלול ביצוע/נגנים מזמור

Hadas Trainin Bass Player

הדס טריינין

רכזת מסלול ביצוע

מיומנויות ביצוע א׳

מבוא לאיתור, הרכב

Daniel Zamir Saxophone Player

דניאל זמיר

 אלתור מתקדם,

הרכב ג׳אז

Roni Ivrin

רוני עברין

קצב, כלי הקשה, הרכב

Naor Carmi - Producer

נאור כרמי

הפקה, קומפוזיציה 

הרכב מוזיקה יהודית

גלעד אפרת קומפוזציה הרכב קשת

גלעד אפרת

קומפוזיציה

הרכב כלי קשת

Ofer Shnaider - Bass Player
Tom Lev - Saxophone player
Gilad Abru
Shahar Haziza - Drummer
Moriya Maatuf - Percussion

עופר שניידר

מוזיקה יהודית מזרח אירופה

תום לב

מיומנות ביצוע ג׳, אלתור ב׳,

הרכב ג׳אז, קריאת תווים

סדנת גובה צליל

גלעד אברו

מיומנות ביצוע ב׳, אלתור א׳, הרכב פאנק סול

שחר חזיזה

יסודות נגינה בתופים

מוריה מעטוף

הרמוניה, הרכב אפרוביט

ערן ויץ

ערן ויץ

הרכב מתקדם

eli bankot

אלי בנקוט

הרמוניה, פיתוח שמיעה

עיבוד

אלחנן פרידמן מוזיקה אנדלוסית

אלחנן פרידמן

מוזיקה אנדלוסית

הרכב אנדלוסי

מרצים

 

 

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לנגנים המעוניינים:

  • לפתח את היצירתיות במוזיקה

  • לשפר את מיומנויות הביצוע 

  • להרחיב את הידע במוזיקה

  • לנגן בהרכבים

  • להלחין

  • להשתלב בתעשיית המוזיקה

תוכנית כוללת:

טיפוח מיומנויות ביצוע

פיתוח שמיעה על הכלי: שיפור היכולת לזהות ולשחזר מנגינות בסביבה הרמונית או מודאלית.

אינטראקציה עם נגנים אחרים: נגינה בהרכב, תרגול תפקידים של מלווה וסולן.

הבנת גרוב, סאונד, סולמות והרמוניה: יסודות המוזיקה ישמשו ככלי לפיתוח יצירתיות דרך תרגול ויישום על הכלי.

ז'אנרים מוזיקליים: לימוד המאפיינים והטכניקות הייחודיות של סגנונות מוזיקה פופולריים (כגון בלוז, רוק, פאנק, בוסה נובה, אנדלוסית) ושילוב אלמנטים אלו באילתור.

הבעה: פיתוח טכניקות הבעה כגון ויברטו, דינמיקה, קישוטים מלודיים וארטיקולציה.

שימוש בסולמות: לימוד ותרגול סולמות ומודוסים נפוצים במוזיקה פופולרית תוך יישום ביצירת ריף, מנגינה וסולו.

שעתוק וניתוח סולו: פיתוח יכולת לזהות ולנגן סולואים ותרגול ניתוח מבנה וטכניקות.

 

פיתוח היצרתיות:

פיתוח רעיונות באילתור: טכניקות ליצירת מוטיבים, שאלות ותשובות, השאלת מוטיבים מנגנים אחרים.

הלחנה: ופיתוח מיומנויות כתיבה של ריף, הוק ומנגינות.

הקשבה עצמית ולסביבה: פיתוח מודעות מוזיקלית ותשומת לב לפרטים בזמן הנגינה.

הרחבת הידע הכללי במוזיקה: לימוד על יוצרים ותרבויות מוזיקליות שונות.

קורסי ליבה במוזיקה:

הבנת מהלכי הרמוניה: הבנת אקורדים נפוצים במוזיקה פופולרית ויישום בהרמוניה ובליווי.

הבנת קצב: יכולת לשחזר, לקרוא ולכתוב קצב.

פיתוח שמיעה ללא כלי נגינה: היכולת לזהות מרווחים, אקורדים ומנגינות. 

התוכנית ביצוע
bottom of page